Erdev-Consulting

Deze website geeft een overzicht van alle consultingactiviteiten van ERDEV-CONSULTING. Erdev-consulting BVBA is sinds 2000 actief in volgende domeinen:

Socio-profitmanagment

Erwin Devriendt is professioneel altijd actief geweest in sectoren met een sociale dimensie. Als socioloog is dit een veruitwendiging van zijn academische vorming, maar vooral een geëngageerde uiting om maatschappelijke problemen concreet aan te pakken. Via de politiek heeft Erwin Devriendt geen onbelangrijke veranderingsprocessen in de sociale sector kunnen bewerkstelligen, niet in het minst als Voorzitter van het OCMW van Gent. Vandaag is hij CEO van één van de grootste zorgbedrijven van België, zijnde (groep) Solidariteit voor het Gezin en staat hij garant voor innovatieve zorg met een sociaal hart.

Vanuit deze deskundigheid is bvba Erdev-Consulting gegroeid en wordt Erwin Devriendt ingeschakeld in diverse managementorganen van sociale vzw’s en in adviesorganen van diverse overheden. Het is niet omdat iets sociaal geprofileerd is, dat het niet modern en eigentijds moet gemanaged worden. In elke sociale organisatie moet een bedrijskundige ethiek zitten, waar sociaal ondernemerschap centraal moet staan. Men kan nooit sociaal zijn, wanneer iets op een economische chaos is gebaseerd. De doelstelling om via gezonde zorgbedrijven een sociale meerwaarde te kunnen creëren , is de vertrekbasis van Erwin Devriendt en bvba Erdev-Consulting in de socio-profitsector. Erwin Devriendt is niet vies om via deze weg ook eigen en eigenzinnige standpunten te publiceren.

Clos des Frères

Clos des Frères is de wijnnaam van het wijnbouwinitiatief dat Erwin Deviendt en Françoise Lefevere hebben ontwikkeld in de zuidelijke Rhône. In de appellatie Vacqueyras hebben ze specifieke terrors ontwikkeld om kwalittieve wijnbouw mogelijk te maken, met respect voor de plaatselijke traditie. Clos des frères is vandaag gereconverteerd tot biologische wijnbouw, waarbij alles manueel wordt verwerkt.

Clos des Frères beschikt heden over 4ha wijngaard in cru Vacqyeyras en 2,5ha wijngaard in fermage in Côtes du Rhône. De Côtes du Rhônewijnen van Clos des Frères hebben de naam Folie des Frères meegekregen. Clos des Frères is onlosmakend verbonden met Domaine les Ondine en Jérémy Onde, waar de wijn gevinifieerd wordt. De naam Clos des Frères is een contaminatie van de sterk geperceleerde terrors (= clos) en FR (Franoise)ER(Erwin), waarbij het broederschap (frères) met Jérémy zich heeft ontwikkeld tot een onafscheidelijke en intense vriendschap.

Wijnconsulting

Een andere consultingactiviteit van bvba Erdev-Consulting heeft te maken met de vinologische kow-how van Erwin Devriendt. Wijnlessen, wijnkelderadviezen, wijnexpertise, waardebepaling van wijnen, olfactologie, wijnreizen, wijnhappenings, etc.. zijn allemaal elementen die in dit luik kunnen worden uitgewerkt.

In de hoofdzetel van bvba Erdev-Consulting is zelf een speciale didactische ruimte ontwikkelde voor het omvangrijk gamma aan vinologisch consultancy. Het luik wijnconsulting is in staat om vinlogische projecten op maat te ontwikkelen en dit hoeft niet noodzakelijk in België te zijn. Een van de belangrijkste doelstelling van de wijnconsulting van Erwin Devriendt, is enerzijds het destigmatiseren van wijn als intellectueel luxeproduct en anderzijds het propageren van wijn als bio-kunst, waarbij de symbiose tussen mens en natuur centraal staat.

Wijnredactie

Naast de wijnbouw en de wijnconsulting, is er uiteraard ook het omvangrijk redactioneel werk over wijn van Erwin Devriendt. Destijds opgestart via het wijncluntijdschrift van Commanderij Osiris Gent, Vinosiris, is vandaag het journalistieke input van Erwin Devriendt verspreid over verschillende tijdschriften en publicaties (niet altijd onder zijn naam).

Via bvba Erdev-Consulting heeft hij ook de opdracht gekregen om het nieuw Vlaams wijntijdschrift van de Vlaamse Wijngilde vzw op de markt te brengen, met de naam Ken Wijnmagazine. Het maken van ondersteunende teksten, redactioneel werk voor externen over wijn, maken van wijnprospectiefolders, uitgeven van wijnpublicaties behoren tot de opdracht van dit luik van bvba Erdev-Consulting.