Socio-profit management

Erwin Devriendt is professioneel altijd actief geweest in sectoren met een sociale dimensie. Als socioloog is dit een veruitwendiging van zijn academische vorming, maar vooral een geëngageerde uiting om maatschappelijke problemen concreet aan te pakken. Via de politiek heeft Erwin Devriendt geen onbelangrijke veranderingsprocessen in de sociale sector kunnen bewerkstelligen, niet in het minst als Voorzitter van het OCMW van Gent. Vandaag is hij CEO van één van de grootste zorgbedrijven van België, zijnde (groep) Solidariteit voor het Gezin en staat hij garant voor innovatieve zorg met een sociaal hart. Vanuit deze deskundigheid is bvba Erdev-Consulting gegroeid en wordt Erwin Devriendt ingeschakeld in diverse managementorganen van sociale vzw’s en in adviesorganen van diverse overheden. Het is niet omdat iets sociaal geprofileerd is, dat het niet modern en eigentijds moet gemanaged worden. In elke sociale organisatie moet een bedrijskundige ethiek zitten, waar sociaal ondernemerschap centraal moet staan. Men kan nooit sociaal zijn, wanneer iets op een economische chaos is gebaseerd. De doelstelling om via gezonde zorgbedrijven een sociale meerwaarde te kunnen creëren , is de vertrekbasis van Erwin Devriendt en bvba Erdev-Consulting in de socio-profitsector. Erwin Devriendt is niet vies om via deze weg ook eigen en eigenzinnige standpunten te publiceren.