Van droom tot werkelijkheid

Een beetje geschiedenis:

Christian Martin, een bescheiden wijnbouwer in Montlouis (Loire) was de onbewuste oorzaak in de zomer van 1989 van het begin van een wijninteresse, dat uiteindelijk resulteerde in een onovertroffen wijnpassie van Françoise & Erwin. Na verscheidene cursussen en diverse ontmoetingen met de juiste stimulerende wijnkenners, groeide de kennis van het wijngebeuren. In 1992 startte Erwin Devriendt met enkele voor hem onbekende Gentse wijnliefhebbers de Gentse Wijngilde Osiris, aangesloten bij de Vlaamse Wijngilde. Deze onbekende wijnliefhebbers zijn ondertussen boezemvrienden geworden en Commanderij Osiris werd één van de meest dynamische wijngroeperingen in Vlaanderen met een veel gelezen en gewaardeerd tijdschrift (Vinosiris). Ook werd hij lid van diverse wijngenootschappen en bestuurslid van de Gentse Wijnmetersgilde en werd hij laureaat van verschillende wijnwedstrijden.

Drie gedreven personen hebben zowaar een ambitieuze wijnvlam in hem doen ontbranden en hebben soms onbewust als een soort wijnmentor op hem ingespeeld:

  • Roland Verbraecken
  • Wilfried Lissens
  • Etienne Van Steenberghe

Read more

Wijnredactie

Naast de wijnbouw en de wijnconsulting, is er uiteraard ook het omvangrijk redactioneel werk over wijn van Erwin Devriendt. Destijds opgestart via het wijnclubtijdschrift van Commanderij Osiris Gent, Vinosiris, is vandaag het journalistieke input van Erwin Devriendt verspreid over verschillende tijdschriften en publicaties (niet altijd onder zijn naam). Via bvba Erdev-Consulting heeft hij ook de … Read more

Wijnconsulting

Een andere consultingactiviteit van bvba Erdev-Consulting heeft te maken met de vinologische kow-how van Erwin Devriendt. Wijnlessen, wijnkelderadviezen, wijnexpertise, waardebepaling van wijnen, olfactologie, wijnreizen, wijnhappenings, etc.. zijn allemaal elementen die in dit luik kunnen worden uitgewerkt. In de hoofdzetel van bvba Erdev-Consulting is zelf een speciale didactische ruimte ontwikkelde voor het omvangrijk gamma aan vinologisch … Read more

Socio-profit management

Erwin Devriendt is professioneel altijd actief geweest in sectoren met een sociale dimensie. Als socioloog is dit een veruitwendiging van zijn academische vorming, maar vooral een geëngageerde uiting om maatschappelijke problemen concreet aan te pakken. Via de politiek heeft Erwin Devriendt geen onbelangrijke veranderingsprocessen in de sociale sector kunnen bewerkstelligen, niet in het minst als … Read more

Clos des Frèr[es]

Clos des Frères is de wijnnaam van het wijnbouwinitiatief dat Erwin Deviendt en Françoise Lefevere hebben ontwikkeld in de zuidelijke Rhône. In de appellatie Vacqueyras hebben ze specifieke terrors ontwikkeld om kwalittieve wijnbouw mogelijk te maken, met respect voor de plaatselijke traditie. Clos des frères is vandaag gereconverteerd tot biologische wijnbouw, waarbij alles manueel wordt … Read more