De Vlaamse Wijngilde is een vereniging van wijnproevers over heel Vlaanderen en Brussel.

De vereniging heeft drie essentiële doelstellingen:

  • het aanbieden van een wijnpraktijkforum met een educatieve opdracht;
  • het naar buiten brengen van een uniform en wervend imago voor elke wijnliefhebber;
  • het creëren van een ernstig en tegelijk ontspannen kader voor bovenstaande doelstellingen.

(uit de statuten)

Op de website van de Vlaamse Wijngilde vindt u meer informatie over:

  • Activiteiten: de toekomstige en voorbije activiteiten zoals nationale degustaties, het Feest van de Vlaamse Wijngilde en dergelijke meer.
  • Bestuur: over het nationaal comité en de personen die er lid van zijn, over de Raad van Bestuur en over de Algemene Vergadering.
  • Commanderijen: over de clubs die samen de Vlaamse Wijngilde vormen. Dit zijn er een veertigtal over heel Vlaanderen en Brussel. Ze zijn geordend per provincie: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Brussel, en West-Vlaanderen.
  • Geproefd: proefcommentaren over wijnen.
  • Ken Wijn-magazine: over het magazine van de Vlaamse Wijngilde, dat tweemaal per jaar verschijnt, informatie over adverteren in Ken Wijn-magazine, over de nummers die verschenen zijn, over de redactieraad en over hoe men kan bijdragen door artikels te schrijven.
  • Nieuws: andere nieuwtjes die niet onder de andere categorieën thuishoren
  • Vereniging: over de VZW Vlaamse Wijngilde, de statuten, de geschiedenis en dergelijke meer