IMG_0254De Commanderie verzorgt haar internationale uitstraling via het oprichten van Baronieën, zoals zij dat reeds heeft gedaan in Zwitserland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en te Luik. Op 21 februari 2004 werd ook te Gent een Baronie opgericht en had het stichtingskapittel plaats. De Baronie Gent bestaat, net zoals de Commanderie zelf, uit “Commandeurs”, bestuurders van de vereniging. Vier van hen werden in de maand juli 2003 geïntroniseerd te Suze-la-Rousse naar aanleiding van het jaarlijkse zomerkapittel. Het betreft de heren Jan Vallaeys, Bernard Strosse, Erwin Devriendt en Philippe Tielemans.

Een vijfde commandeur, de heer Roland Verbraeken, werd naar aanleiding van het eigen stichtingskapittel van de Baronie aangesteld. In 2007 trad Luc Wieme toe als zesde Commandeur. De vereniging bestaat bovendien uit “chevaliers” die de verschillende wijnverenigingen uit de streek zullen vertegenwoordigen, of aangeduid zullen worden op grond van hun specifieke verdiensten. De eerste “chevaliers” werden naar aanleiding van het stichtingskapittel lid gemaakt. De Baronie Gent organiseert op geregelde tijdstippen manifestaties om de doeleinden van de Commanderie te helpen nastreven.

Meer info over de Baronie van Gent: www.baroniegent.be