Commanderie des Costes du Rhône

Sedert de 13de eeuw groepeerden de wijnbouwers in Frankrijk zich binnen hun parochies. De toenmalige confrérieën. Deze waakten over de kwaliteit van de wijnen, verdedigden de belangen van de wijnbouwers, regelden de geschillen en boden hulp aan hun leden in moeilijkheden. Deze genootschappen verdwenen ten gevolge van de Franse revolutie.

In 1973 besloten een aantal wijnboeren van de Côtes du Rhône, onder leiding van de toenmalig burgemeester van Sainte-Cécile-les-Vignes, de heer Max Aubert, deze traditie nieuw leven in te blazen in de vorm van één enkel genootschap. Om de aansluiting met de traditie en het verleden te benadrukken werd ondermeer gekozen voor de oude benaming ‘Costes’ in plaats van ‘Côtes’ en prachtige middeleeuwse kledij voor de Commandeurs.

Het doel van de huidige commanderij moest evident aangepast worden aan de tijdsgeest en bestaat er op heden in de grote wijntradities van de Côtes du Rhône te beschermen en te respecteren en mee te helpen hun uitstraling te versterken en te verspreiden door het organiseren van activiteiten, bijeenkomsten en feesten. De commanderij is de ambassadeur van de kwaliteitsvolle Rhônewijnen.

De Commanderie des Costes du Rhône brengt coöperatieven en individuele producenten samen van 173 verschillende dorpen en 13 appellaties die onder deze regio ressorteren. De zetel van de Commanderie is gevestigd in het kasteel van Suze-la-Rousse.

De Commanderie verzorgt haar internationale uitstraling via het oprichten van Baronieën, zoals zij dat reeds heeft gedaan in Zwitserland, Duitsland, de Verenigde Staten, Canada en te Luik. Op 21 februari 2004 werd ook te Gent een Baronie opgericht en had het stichtingskapittel plaats.

Alle verdere info over de Commanderie des Costes du Rhône: http://www.commanderiecotesdurhone.fr/CommanderieEntree.htm