Het olfactologisch experiment

Lesmodule in 4 delen

Schema per lesdeel

Theorie: 0,5 uur:

Per lesdeel wordt een stukje van de olfactologische theorie uiteen gezet. Van neus tot mond; invloed van geuren op smaakgewaarwordingen; de psychologie van geuren; wijngeuren leren kennen & herkennen; het verband tussen wijngeuren en gastronomische smaken, het accorderen van wijnen met gerechten, …

Praktijk: 2 uur:

Via 3 gerechten zullen de cursisten geconfronteerd worden met vier uiteenlopende smaakvariaties. Elk gerecht zal geconfronteerd worden drie kwaliteitswijnen, die elk op zich fundamenteel verschillend inspelen op de aroma’s van het gerecht. Het praktijkdeel zal uitwijzen welk type wijn de beste begeleider wordt bij welk culinair smaakspectrum.

Causerie: 0,5 uur:

Gezien het hier niet gaat om een exacte wetenschap, zal de nabespreking en de conclusies van de cursisten een verhelderend moment worden. Op basis van de theorie en de praktijk moet er een zekere olfactologische logica gevormd worden, die zowaar de basis moet zijn voor elke sommelier. Via de opgedane ervaring van het moment zal via interactie tussen de cursisten deze logica vorm krijgen.

Kwaliteit en verrassing

Deze lesmodule biedt een unieke combinatie tussen vinologie en gastronomie. Via de beste wijnen uit de kelder van Erwin Devriendt, zullen originele gerechten hun geheimen prijs geven. De gerechten worden door Erwin Devriendt & Françoise Lefevere ter plaatse gecreëerd. Ook de betere fast-food (geen hamburgers of hot-dogs) en de dagelijkse snack gaan wij niet uit de weg om te worden geconfronteerd met een lekkere wijn. Wijn en voeding kennen aldus geen grenzen. Het belangrijkste echter is het feit dat niets formeel of zakelijk wordt gehouden. De bedoeling van de lesmodules is een zekere plezante ambiance te creëren waarbij ontspanning en kennis op een unieke manier verweven worden.

Doelgroep

Deze module is zowel gericht op professionelen (sommeliers, wijnadviseurs, wijnconsulenten,…) als op de geoefende wijnkenner en ambitieuze gastronomen. Het is niet geschikt voor liefhebbers die geen basiskennis hebben van wijnproeven.

Waar, hoe, wanneer & hoeveel

Het olfactologisch experiment gaat door in de Ekkergemstraat 60, 9000 Gent, in twee ruimtes waar theorie en praktijk zullen worden ontwikkeld. Maximum 10 cursisten (minimum 8) per module kunnen worden toegelaten. Groepsessies met minder dan 8 deelnemers worden niet georganiseerd. De cursisten ontvangen een kleine syllabus, krijgen ter plaatse per lesdeel een degustatie van 9 interessante wijnen en proeven 3 lekkere gerechten. Voor de volledige module betekent dit een praktijk van 36 wijnen in combinatie met 12 gerechten. In deze optiek wordt van de cursisten een quasi nuchterheid verwacht (in de zin van maagledigheid), opdat honger zijn maximale nasaaleffect kan uitspelen.

De lessen vangen aan om 19uur30 en worden afgerond omstreeks 22uur30.

De module “Het olfactoligisch experiment” kan enkel in zijn totaliteit worden gevolgd. Eén lesdeel kan niet afzonderlijk worden gevolgd. Voor deze module betaalt de cursist 250 euro (BTW inclusief), alles inbegrepen (lesgever, accommodatie, gerechten, wijnen, syllabus, …).

Coördinaten en referenties

Lesgever: Erwin Devriendt

Ontvangst & omkadering: Françoise Lefevere

Ekkergemstraat 60, 9000 Gent
Tel: 0032 9 225 79 23