Derde politiek-sociologisch cahier, waarin een duidelijke visie wordt ontwikkeld voor een nieuwe sociale zorgpolitiek. Het is een suggestieve publicatie geworden met een positieve opbouwende boodschap, ondanks de bijzonder negatieve maatschappelijke contouren.

Deze cahier heeft niet alleen een theoretische onderbouw voor een beter geïntegreerd zorgmodel in Vlaanderen, maar is ook doorspekt met talrijke praktische voorstellen om ons zo gewaardeerd gezondheids- en welzijnssysteem duurzaam en betaalbaar te houden. Vanwege de bijzonder utilitaire redactie, werd aan het slot van dit cahier 13 duidelijke beleidsvoorstellen (in een vorm van een memorandum) geformuleerd.

Uitgegeven door Solidariteit voor het Gezin, Gent, 2013, 51 blz.

de mens centraal

 

Lees hier het volledige cahier ‘De mens centraal’: 2013 – De mens centraal