Zorg24: het thuismodel van de toekomst

Een krachtig signaal dat thuiszorg effectief een alternatief kan zijn voor een dure opvang in woonzorgcentra, zonder evenwel afbreuk te doen aan de noodzakelijkheid van rusthuizen.

Deze cahier bewijst dat via een doorgedreven samenwerking tussen diverse disciplines in de thuiszorg en in samenwerking met de rusthuissector er perfect een beter, efficiënter en effectievere zorg kan worden uitgewerkt in Vlaanderen. Solidariteit voor het Gezin heeft via het project Zorg24 aangetoond dat zwaar zorgbehoevende ouderen gemiddeld 10 maanden langer thuis kunnen worden verzorgd en dat een verplichte opname in een woonzorgcentrum niet noodzakelijk meer was.

Daarenboven wijst dit project op nog andere interessante conclusies die de thuiszorg op een hoger niveau kan brengen, waarbij de klant/patiënt er altijd beter van wordt. Deze cahier wordt daarenboven inhoudelijk ondersteund door bijdragen van profesoren van de VUB en UG. Dit werk had ook de bedoeling om op een wetenschappelijk manier de politiek te overtuigen dat een ander zorgmodel niet alleen wenselijk is, maar ook op korte termijn mogelijk is.

Dit boek is tot stand gekomen door een intense samenwerking tussen Solidariteit voor het Gezin, De Zorggroep Alexianen en Bond Moyson. We wachten op het antwoord van de Minister van Volksgezondheid.

Lees hier het volledige cahier online: https://online.flippingbook.com/view/585432/