De stille kracht van een Politieke Intentie

Toen ik OCMW-Voorzitter werd van het OCMW-Gent kreeg ik een vrij verouderde instelling voorgeschoteld, getroffen door de zware stadssaneringen van begin de jaren negentig. Het was tijd om een nieuw verhaal te schrijven voor een van de grootste overheidsbedrijven van Vlaanderen. Zowel inhoudelijk als structureel werd er grondig nagedacht voor een grote ‘change’-beweging, dat uiteindelijk resulteerde in een ‘Intentieverklaring’ in 1995.

Voor het eerst in de geschiedenis van het OCMW werd een strategisch plan opgemaakt dat de koers ging bepalen van een veranderingstraject op middellange termijn. Toen werden de ‘welzijnsbureaus’ opgericht, dat nu vandaag door alle OCMW’s werd overgenomen en vertaald wordt als ‘sociale huizen’; de rusthuizen werden gesaneerd en gemoderniseerd, een geïntegreerd ouderbeleid werd uitgewerkt en de basis gelegd om de thuiszorgdiensten te privatiseren, …Onder vier krachtwoorden ( Vernieuwing, Rationalisatie, Selectiviteit en Harmonie tussen structurele benadering en individuele benadering) werd een nieuwe succesvolle wind geblazen. Iedereen binnen het OCMW deelde de ambitie om de instelling uit zijn lethargie te halen. Het resultaat was boeiend.

Deze publicatie maakt duidelijk dat men wel degelijk vanuit de politiek grote veranderingsprocessen kan realiseren. Het feit dat ik hiervoor nooit de pers heb gebruikt en mij vaak op de achtergrond heb gehouden is één van de succesfactoren gebleken om over de politieke grenzen heen de modernisering van het OCMW mogelijk te maken. ‘De Stille kracht van een politieke Intentie’ is een politiek cahier geworden dat duidelijk maakt wat uiteindelijk sociaal liberalisme en modern socialisme toe in staat is. Het is een overzicht geworden van een succesvol realisatieplan, onderbouwd door ideologie en realiteitszin.

Uitgegeven door Erwin Devriendt, OCMW-Gent, 1998, 65 blz

promtheus-2