Huldeboek Emile Flamant

In het Huldeboek Emile Flamant werden diverse referaten opgenomen rond het sociaal liberalisme. Ook werd aan mij gevraag hiervoor een significante bijdrage te leveren. Onder de titel ‘Zorg aan de medemens: een intrinsiek sociaal liberaal verhaal’, probeer ik het liberaal denken en het sociaal handelen compatibel te maken. Geen moeilijke oefening omdat mijn leven zowel maatschappelijk als politiek volledig werd doordrongen door een overtuigd liberaal humanisme.

In het referaat in het huldenboek probeer ik dit functioneel te kaderen, vanuit een cultuursociologische achtergrond. Uiteraard eindig ik graag met enkele bedenkingen, vooral omdat sommige zelf verklaarde sociaal liberale denkers uiteindelijk niet handelen volgens hun denkkader en vervallen in een louter utilitair economisch liberalisme.

Uitgegeven door LSW De Voorzorg en het Liberaal archief vzw, Gent, 2011, blz 96-114

promtheus-1