Standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin

Een volledig overzicht van alle standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin kan je vinden via onderstaande link:

– 2012 november: SvhG rijdt met elektrische wagens
– 2012 oktober: Opening strijkwinkel te Geel
– 2012 mei: Vrijspraak voor Solidariteit voor het Gezin
– 2011 december: Humane zorg in een toekomstperspectief
– 2011 juni: Discussienota Programmatie
– 2011 juni: Conceptnota – Groepen van Assistentiewoningen
– 2011 juni: Visie SvhG op het voorontwerp van decreet voorschoolse kinderopvang
– 2010 juli: ‘Onze 1, 2, 3 nota voor de formateur
– 2010 maart: ‘Standpunt betreffende de sociale dienstencheque’
– 2010 februari: ‘Standpunt betreffende een statuut voor onthaalouders’
– 2009 november: ‘Standpunt inzake beleidsnota Jo Vandeurzen’
– 2009 september: ‘Standpunt SEL’
– 2009 april: ‘Memorandum voor de verkiezingen’
– 2009 maart: ‘Woonzorgdecreet en verzuiling’
– 2009 januari: ‘Solidariteit voor het Gezin blijft groeien ondanks economische crisis’
– 2008 juni: ‘Andere beleidsaanpak gewenst voor de thuisoppas van langdurige zieke kinderen’
– 2008 mei: ‘Eerstelijnsdecreet’
– 2008 mei: ‘Kritische bedenkingen bij het voorontwerp ouderenzorgdecreet’
– 2007 december: ‘Opinie SvhG aan Minister Vanackere omtrent de moordende verpleger in Gents rusthuis’
– 2007 november: ‘Opiniestuk n.a.v. artikel “Vakbonden bemoeilijken wegwerken wachtlijsten rusthuizen”‘
– 2007 oktober: ‘Eerstelijnsdecreet’
– 2007 augustus: ‘Persconferentie Opening Thuiszorgcampus te Hasselt’
– 2007 mei: ‘Politiek pamflet’
– 2007 mei: ‘Eerstelijnsdecreet’
– 2007 april: ‘Een nieuw woon-, welzijns- en zorgbeleid’
– 2007 april: ‘Persconferentie inhuldiging van de nieuwe afdeling Antwerpen’
– 2007 april: ‘Persbericht nieuw dagverzorginscentrum en dienstencentrum in Gent’
– 2007 maart: ’30jaar Solidariteit voor het Gezin’