Competentiezorg staat in voor de opleiding, vorming en coaching van:

  • werkzoekenden in samenwerking met de VDAB
  • de personeelsleden van Solidariteit voor het Gezin
  • werknemers van externe profit en social profit organisaties

Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin heeft al meer dan dertig jaar ervaring in opleiding en vorming van laaggeschoolden en middenkaders. Sinds 1976 is het daarvoor officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap. In 2007 besliste Solidariteit voor het Gezin haar expertise ook aan externe profit en social profit organisaties aan te bieden. Zij doet dit in samenwerking met andere opleidingsverstrekkers en met een ruim netwerk van gespecialiseerde freelancers. Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin werd hiervoor uitgebreid met het Metis Competentiecentrum.

De pijler Competentiezorg beschikt over een professioneel team van medewerkers en vormers dat flexibel kan ingezet worden, dat zich continu bijschoolt en dat steeds openstaat voor de veranderende stromingen en behoeften in de arbeidsmarkt in het algemeen en in de welzijns- en gezondheidssector in het bijzonder.

Meer info: klik hier!