De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team op te treden, ijveren de thuisverpleegkundigen samen met de andere diensten van Solidariteit voor het Gezin voor zorg op maat.

Indien iemands gezondheidstoestand door ouderdom, ziekte, een lichamelijke en/of mentale beperking, een aandoening, een heelkundige ingreep, een ongeval … het niet langer toelaat om voor zichzelf te zorgen, kan de inschakeling van thuisverpleging noodzakelijk zijn.

Meer info: klik hier !