Kinderzorg, een basisdienst van Solidariteit voor het Gezin, is er voor gezinnen met jonge kinderen. Voor elke vraag naar ondersteuning en opvang bieden wij op een professionele en creatieve manier de gepaste oplossing, ofwel via de eigen diensten (intra- , extra- of transmuraal) ofwel via een gepaste doorverwijzing.

Wij hebben hierbij de voortdurende ambitie om op een flexibele manier in te spelen op maatschappelijke veranderingen die een weerslag hebben op deze gezinnen. Kinderzorg omvat vandaag verschillende mogelijkheden voor kinderopvang, kinderoppasdiensten aan huis en preventieve kinderzorg met gezinsbegeleiding en opvoedingsondersteuning.

Volgende diensten worden aangeboden door kinderzorg:

  • kinderdagverblijf
  • onthaalouders
  • thuisoppas zieke kinderen
  • postnatale zorg & kraamzorg
  • babysitdienst
  • opvoedingsondersteuning (HOPON)
  • CKG
  • gemandateerde voorziening
  • dienstverlening aan derden

Meer info: klik hier!