Woonzorg is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen, kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm met een open, eigentijds karakter. De keuze van infrastructuur, de hotelsfeer met een unieke maaltijdservice, de deskundigheid en empathie van de medewerkers moeten er voor zorgen dat bewoners er zich altijd goed voelen.

Door het ter plaatse organiseren van talrijke activiteiten en het uitgebreide aanbod van hulp- en dienstverlening wil Woonzorg tevens de aangename ontmoetingsplaats zijn voor bewoners, bezoekers en cliënten van de thuiszorg. Onder Woonzorg ressorteert op heden één project, dit is Seniorcity te Gent. In het voorjaar van 2013 wordt een tweede project geopend in Oostende.

Volgende diensten worden aangeboden door Woonzorg:

  • serviceresidentie
  • zorghotel (rob-rvt)
  • kortverblijf
  • dagverzorgingscentrum
  • dienstencentrum
  • maaltijden aan huis
  • dienstverlening aan derden

Meer info: klik hier!