35 jaar vraaggestuurde zorgvernieuwing

“Zorgvernieuwing wordt de nieuwe trend in het thuiszorglandschap”

lezen we in het jaarverslag 2011 van Solidariteit voor het Gezin. Dat de tweede grootste dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Vlaanderen dit begrip al 35 jaar als uitgangspunt neemt, bewijzen de talrijke innoverende initiatieven en pilootprojecten. Toch rust afgevaardigd bestuurder Erwin Devriendt niet op zijn lauweren.

“Als aan bepaalde noden niet wordt voldaan, dan willen we daarop inspelen.”

seniorcity gentWat in 1977 begon als een kleine dienst voor gezins- en bejaardenhulp, is anno 2012 een organisatie met meer dan 5.600 professionele medewerkers, meer dan 1.100 vrijwilligers en een geïntegreerd aanbod van welzijnszorg (gezinszorg en aanvullende thuiszorg), comfortzorg (met dienstencheques), gezondheidszorg (thuisverpleging), kinderzorg, woonzorg (Seniorcity en maaltijden aan huis) en competentiezorg (opleiding tot polyvalent verzorgende en permanente vorming voor het personeel).

Het volledige artikel is van de hand van Frrederika Hostens en is verschenen in Senior Update Magazine: 1209_sum_solidariteit