De naam Osiris refereert naar een oude mythologie in de wijngeschiedenis. Osiris is in de loop van de geschiedenis uitgegroeid tot de belangrijkste god van de Egyptische pantheon. Aanvankelijk was hij een natuurgod. Hij belichaamde de vegetatiegeest die sterft met de oogst om herboren te worden bij de nieuwe scheuten. Pas later werd hij doorheen Egypte aanbeden als ‘god van de doden’. Het is vanuit die hoedanigheid dat hij zijn positie van oppergod bereikte.

god osiris

Osiris werd geboren in Thebe, in Boven-Egypte. Bij zijn geboorte verklaarde een luide mysterieuze stem dat de ‘universele heer’ geboren was. Ondanks de vloek die Ra over hem had uitgesproken, herkende deze hem toch als zijn rechtmatige erfgenaam voor de troon. Osiris was knap, had een donkere huid en was groter dan om het even welke andere man. Toen Geb, zijn vader, zich in de hemelen terugtrok, werd Osiris koning van Egypte en nam hij Isis, zijn zuster, als zijn levensgezellin en koningin. Zijn eerste opdracht bestond erin zijn half-barbaarse onderdanen het kannibalisme af te leren en zich toe te leggen op landbouw en vruchtenteelt. Hij leerde hen hoe ze graan en druiven moesten telen om te voorzien in hun levensonderhoud. Hij toonde hen tevens hoe ze deze basisproducten konden verwerken in de vorm van brood, bier en….wijn. Als vegetatiegeest vertegenwoordigt hij het koren, de bomen en de wijnrank. Zoals zoveel goden houdt Osiris van incarnaties. Eén van zijn meest geliefde vermommingen is die van de heilige vogel Bennu: een blauwe reiger. Het werd in de eerste logo van Coimmanderij Osiris verwerkt. Osiris is de vergriekse woordvorm van het Egyptische ‘ousir’. Osiris kan als god vooral vergeleken worden met de Griekse wijngod Dionysys of de Latijnse variant Bachus. Het werd uiteindelijk ook de eigenzinnige naam van de 26ste commanderij bij de Vlaamse Wijngilde.