1, 2, 3 voor de formateur

Eerste politiek-sociologisch cahier, waarin we van de politieke crisis en de langste regeringsformatie ooit gebruik hebben gemaakt om drie maatschappelijke dossiers aan de kaak te stellen.

Vanuit een functionele invalshoek hebben we geprobeerd een bescheiden maar geëngageerde bijdrage te leveren tot drie aandachtspunten: wij willen dringend een staatshervorming omdat dit kan leiden tot een beter bestuur; wij willen dringend meer rechtvaardigheid in het zorgaanbod gefinancierd door het RIZIV en we willen een betere positionering van de dienstenchequesector in functie van de financiële haalbaarheid.

Uitgegven door Solidariteit voor het Gezin, Gent, 2010, 36blz

1 2 3 VOOR DE INFORMATEUR