Open Welvaart en Welzijn

In deze publicatie heb ik een betoog gehouden voor een positieve insteek rond het vergrijzingsdebat. Onder de titel ‘Naar een betaalbare zorgeconomie: een groeimarkt van partnerships en sociaal ondernemers’ worden de ernstige problemen in de zorgsector geduid. We worden om de oren geslagen met statistieken en doemscenario’s over de impact van de veroudering van onze bevolking.

De tsunami aan onheilspellende berichten over de betaalbaarheid van de vergrijzing weegt zwaar door op de jonge generatie, die hiervoor niet eens verantwoordelijk kan gesteld worden. Het gevolg van deze (al lang gekende) demografische evolutie en het daaropvolgend non-beleid is het failliet van het repartitiesysteem van ons pensioenstelsel en een nakende chaos in de welzijns-en gezondheidssectoren. Mijn bijdrage probeert hierop een gedeeltelijk antwoord te geven.

Uitgegeven door Prometheus, Liberaal Kennis Centrum, 2010 Uitgeverij ASPnv, isbn 978 90 5487 724 0, blz 42 tem 53.

promtheus