Editoriaal – n°18 – december 2012

Wij zijn er nog niet van af. Het oeverloos en aanmatigend gelul over wijn, gebracht met een blasé om van omver te vallen, is nog altijd van deze tijd. Ondanks onze vurige pleidooien om wijn te demystifiëren uit het elitair verdomhoekje, moet ik dagelijks vaststellen dat nog vele liefhebbers in het potsierlijk bedje van de … Read more

Editoriaal – n°17 – juni 2012

Terwijl ik dit schrijf vliegt de modder over en weer in het grootste wijnland ter wereld. Verkiezingen maken altijd iets los en de gemoederen kunnen in sommige omstandigheden hoog oplopen. De Franse verkiezingen moeten beslecht zijn wanneer editie 17 in uw handen prijkt. Ik weet niet wat ik moet denken over de tweestrijd Sarkozy-Hollande. De … Read more

Editoriaal – n°16 – december 2011

Te veel is te veel. Het verhaal dat we vandaag met 7 miljard zielen op deze aardbol leven, doet op verschillende vlakken onze wenkbrauwen fronsen. Onze planeet kreunt onder het onevenwicht van zijn voedselketen. Maar het besef dat er vandaag ook 37 miljard flessen wijn per jaar wereldwijd worden verhandeld en dit gekoppeld aan de … Read more

Editoriaal – n°15 – juni 2011

Ik heb mij voor de eerste maal als een echte journalist gevoeld. Niet dat ik mijn vorig redactioneel werk in onder andere dit tijdschrift wil minimaliseren, maar toch. Ik heb in mijn leven altijd met journalisten te maken gehad en tot op vandaag worstel ik met een zeer gemengd gevoel over het competentieniveau van de zogezegde … Read more

Editoriaal – n°14 – december 2010

Soms verkeert een mens in een contemplatief moment van tevredenheid; een gevoel van voldaanheid waarbij de feiten van een zinvol bestaan je dagelijks voor de voeten worden geworpen en je uitdagend kriebelen om er iets nuttig mee te doen. De vloed van initiatieven is vaak onoverzichtelijk, maar de outcome der dingen verzadigt mij in een … Read more

Editoriaal – n°13 – juni 2010

Deskundigheid in iets hebben, waarbij een derde van de Vlaamse bevolking er interesse voor heeft of zelfs denkt deskundig in te zijn, is soms grappig maar meestal oervervelend. Ik heb het ongeluk een zekere deskundigheid te hebben verworven over wijn, ondanks het feit dat ik overal en openlijk mijn wijnkennis sterk wens te nuanceren. Meer … Read more

Editoriaal – n°12 – december 2009

Ik ben in een korte periode plotseling tweemaal teruggeslingerd in de nostalgie van de oude wijntraditie. Wetende dat ik een halve beroerte krijg bij het aantrekken van de oude, vergeelde ceremoniële mantels van de Vlaamse Wijngilde, heb ik mijzelf onder controle moeten houden tijdens twee zeer uiteenlopende intronisaties. Ik ben nu eminent lid geworden van … Read more

Editoriaal – n°11 – juni 2009

Ik zit met een probleem. Niet dat ik plots met een writers-bloc opgescheept zit, maar ik weet hoegenaamd niet hoe ik dit eerste woord deze maal gevat moet aanvatten. Te veel goesting en te veel thema’s overvallen mij plotseling. De lezer verwacht van dit rubriekje een plezante overpeinzing over het wijnmilieu, desgevallend een interessante roddel … Read more

Editoriaal – n°10 – december 2008

Ik weet het. Ik ben te idealistisch met wijn bezig. Het is trouwens het probleem dat zich voordoet bij alles wat ik doe. Vele mensen blijken dit interessant te vinden en vragen zich af van waar al dat positivisme vandaan komt. Anderen vinden idealisten halve onnozelaars en vermoeiende betweters. Zelf vind ik dit eerder normaal, … Read more

Editoriaal – n°9 – juni 2008

Ik ben echt geen tv-kijker. Dat komt doordat ik een wijnliefhebber ben. Wijn en televisie passen als een tang op een varken, omdat wijn uw aandacht vraagt en goede televisie dat ook poogt te doen. Voor een normaal begaafd mens is dat net iets van het goede te veel. Daarenboven past bij wijn interessante muziek … Read more

Editoriaal – n°8 – december 2007

Soms heb ik medelijden met zielenpoten die zich een onnoemelijke wijnkennis aanmeten, terwijl ze zich even onnoemelijk belachelijk maken met uitlatingen die met wijnkennis weinig te maken. Het wordt bij wijlen grappig, om niet te moeten zeggen dat ik mij vaak in een breuk moet plooien bij het aanhoren van een ernstige geuite wijnopinie, uitgesproken … Read more

Editoriaal – n°7 – juni 2007

Tussen de uitgave van het vorige Ken Wijn-magazine en de aanloop tot de creatie van een nieuwe editie heeft elke verwittigde wijnproever tijd genoeg gehad om het één en ander mee te maken, zeker op vinologisch vlak…en zeker uw dienaar in zijn hoedanigheid van hoofdredacteur. Probleem echter is het feit dat ik niet overal met … Read more

Editoriaal – n°6 – december 2006

Zich lanceren in de wijnbusiness is op zich een uitdagende aangelegenheid, waarbij de idyllische illusie bestaat dat vaak het aangename aan het nuttige kan worden gekoppeld. Sommigen doen dit uit liefde voor de wijn en vooral voor de portemonnee. Anderen laten zich enkel vangen voor de liefde. Voor de laatste categorie heb ik uiteraard een … Read more

Editoriaal – n°5 – juni 2006

Soms vraag ik mij af waar ik in feite mee bezig ben, wanneer ik met veel enthousiasme en op uitnodiging naar een aangekondigde wijndegustatie ga en twee uur later noodgedwongen met evenveel enthousiasme moet wegvluchten. Naast de gezochte lichte beneveling die ik welwillend over mijn gemoed laat vallen, heerst er ook een gevoel van ongeloof, … Read more

Editoriaal – n°4 – december 2005

Eén ding is duidelijk: met Ken Wijnmagazine begeven wij ons in een soort ‘niche’- journalistiek. Een journalistiek waarin enkel wijnliefhebbers en commanderijgetrouwen hun gading vinden. De vraag is of de redactie van Ken Wijn wel kritisch genoeg is om zichzelf als wijnjournalisten te laten bestempelen? Een nog belangrijkere vraag is of wij dat per se … Read more

Editoriaal – n°3 – juni 2005

Het komt goed in de Vlaamse wijngilde. En dan heb ik het over de démasculering van het Vlaamse wijngebeuren. Toen ik vorig millennium toetrad tot de Vlaamse Wijngilde moest ik vaststellen dat het degustatief milieu eerder getroffen was door een traditioneel conservatief machogedrag. Commanderijbesturen waren hoofdzakelijk een mannenaangelegenheid, sprekers waren op enkele uitzondering na steeds mannelijk … Read more

Editoriaal – n°2 – december 2004

Een goed jaar functioneren wij nu samen. Jawel, het ver- nieuwd Nationaal Comité, zoals we worden genoemd, werd op juni 2003 geïnstal- leerd met de bedoeling de uitstraling van de Vlaamse Wijngilde verder te garande- ren, zoniet te vergroten. We horen her en der dat er een nieuwe wind waait doorheen de Vlaamse Wijngilde. Van- … Read more

Editoriaal – n°1 – juni 2004

Een mens doet zichzelf soms wat aan. Alsof ik in mijn professioneel leven nog niet genoeg aan de hand heb, heb ik mij gewoonweg en domweg laten inpakken. Doordat ik geen “neen” kan zeggen op de charmerende en enthousiasmerende vraag van onze Nationaal Voorzitter om via een tijdschrift de uitstraling van de Vlaamse Wijngilde te … Read more