Zes zorginstellingen stappen in nieuwe zorgorganisatie: “12.000 medewerkers voor 105.000 klanten”

Het zorglandschap in Vlaanderen ziet er vanaf nu totaal anders uit: Solidariteit voor Het Gezin en de thuisverplegingsdienst van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen stappen samen met nog een aantal andere zorgverstrekkers in een nieuwe zorgorganisatie. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. De organisaties willen zich wapenen voor de toekomst. Mensen willen alsmaar langer thuis wonen en … Read more

Woonzorg

Woonzorg is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen, kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm met een open, eigentijds karakter. De keuze van infrastructuur, de hotelsfeer met een unieke maaltijdservice, de deskundigheid en empathie van de medewerkers moeten er voor zorgen dat bewoners er zich altijd … Read more

Missie en waarden van Solidariteit voor het Gezin

‘Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke … Read more

Kinderzorg

Kinderzorg, een basisdienst van Solidariteit voor het Gezin, is er voor gezinnen met jonge kinderen. Voor elke vraag naar ondersteuning en opvang bieden wij op een professionele en creatieve manier de gepaste oplossing, ofwel via de eigen diensten (intra- , extra- of transmuraal) ofwel via een gepaste doorverwijzing. Wij hebben hierbij de voortdurende ambitie om … Read more

Gezondheidszorg

De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team … Read more

Welzijnszorg

‘De dienst welzijnszorg is één van de basisdiensten van Solidariteit voor het Gezin en staat in voor hulp- en dienstverlening (o.a. gezinszorg, oppasdienst, …) aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie. Wij engageren ons een kwalitatief dienstenpakket op maat te realiseren, met respect voor de waardigheid van elke cliënt. Onze dienst verzekert dit … Read more

Competentiezorg

Competentiezorg staat in voor de opleiding, vorming en coaching van: werkzoekenden in samenwerking met de VDAB de personeelsleden van Solidariteit voor het Gezin werknemers van externe profit en social profit organisaties Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin heeft al meer dan dertig jaar ervaring in opleiding en vorming van laaggeschoolden en middenkaders. Sinds 1976 … Read more

Comfortzorg

Door te kiezen voor Comfortzorg heeft men zelf meer tijd voor de leuke dingen in het leven. Solidariteit voor het Gezin kan bogen op zeer veel ervaring op het terrein: Comfortzorg telt meer dan 2.100 medewerkers die huishoudhulp met dienstencheques bieden aan ruim 19.000 klanten. Samen presteren ze jaarlijks ongeveer 1.800.000 uren hulp. Solidariteit voor … Read more