Zes zorginstellingen stappen in nieuwe zorgorganisatie: “12.000 medewerkers voor 105.000 klanten”

Het zorglandschap in Vlaanderen ziet er vanaf nu totaal anders uit: Solidariteit voor Het Gezin en de thuisverplegingsdienst van de Bond Moyson Oost-Vlaanderen stappen samen met nog een aantal andere zorgverstrekkers in een nieuwe zorgorganisatie. Dat is vanmiddag bekend gemaakt. De organisaties willen zich wapenen voor de toekomst. Mensen willen alsmaar langer thuis wonen en … Read more

Zorg24: het thuismodel van de toekomst

Een krachtig signaal dat thuiszorg effectief een alternatief kan zijn voor een dure opvang in woonzorgcentra, zonder evenwel afbreuk te doen aan de noodzakelijkheid van rusthuizen. Deze cahier bewijst dat via een doorgedreven samenwerking tussen diverse disciplines in de thuiszorg en in samenwerking met de rusthuissector er perfect een beter, efficiënter en effectievere zorg kan … Read more

De andere sociale weg

Op 28 april 2017 vierde Solidariteit voor het Gezin in het Sportpaleis van Antwerpen (met meer dan 13000 aanwezigen) haar 40 jarige bestaan. Alle deelnemers kregen een uitzonderlijk geschenk met een CD (met liedjes gemaakt door de medewerkers), een nieuwe editie van Suske&Wiske met Solidariteit voor het Gezin in de hoofdrol en een boek met … Read more

Boost 2019

Solidariteit voor het Gezin was begin 2015 rijp voor een een uniek vernieuwingstraject dat werd uitgewerkt onder de benaming Boost 2014-2019 (kortweg Boost2019). Dit vernieuwingstraject werd dus uitgeschreven in drie grote werven: De theoretische reset van Solidariteit voor het Gezin De organisatorische reset van Solidariteit voor het Gezin De infrastructurele reset van Solidariteit voor het … Read more

De mens centraal

Derde politiek-sociologisch cahier, waarin een duidelijke visie wordt ontwikkeld voor een nieuwe sociale zorgpolitiek. Het is een suggestieve publicatie geworden met een positieve opbouwende boodschap, ondanks de bijzonder negatieve maatschappelijke contouren. Deze cahier heeft niet alleen een theoretische onderbouw voor een beter geïntegreerd zorgmodel in Vlaanderen, maar is ook doorspekt met talrijke praktische voorstellen om … Read more

35 jaar vraaggestuurde zorgvernieuwing

“Zorgvernieuwing wordt de nieuwe trend in het thuiszorglandschap” lezen we in het jaarverslag 2011 van Solidariteit voor het Gezin. Dat de tweede grootste dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg in Vlaanderen dit begrip al 35 jaar als uitgangspunt neemt, bewijzen de talrijke innoverende initiatieven en pilootprojecten. Toch rust afgevaardigd bestuurder Erwin Devriendt niet op zijn lauweren. “Als aan bepaalde … Read more

Woonzorg

Woonzorg is er voor senioren die omwille van fysieke, psychische of sociale redenen, kiezen voor een tijdelijk of permanent verblijf in een collectieve woonvorm met een open, eigentijds karakter. De keuze van infrastructuur, de hotelsfeer met een unieke maaltijdservice, de deskundigheid en empathie van de medewerkers moeten er voor zorgen dat bewoners er zich altijd … Read more

Missie en waarden van Solidariteit voor het Gezin

‘Solidariteit voor het Gezin is een autonome dienst voor welzijns- en gezondheidszorg die een veelzijdig dienstenpakket aanbiedt vertrekkend van de thuiszorg, maar naargelang de behoeften van haar cliënten, zich bovendien engageert om aanvullende dienstverlening te organiseren en te coördineren. Wij streven er immers naar om via een geïntegreerde aanpak kwalitatieve zorg op maat aan elke … Read more

Strijkcomfort DRIVE-IN vanaf 17 oktober 2012 in Geel!

Solidariteit voor het Gezin opent tweede strijkwinkel in Geel Op woensdag 17 oktober 2012 opent Solidariteit voor het Gezin na zijn eerste strijkwinkel in Evergem een tweede strijkwinkel in Geel (Pas 157a). Vanaf dan kan iedereen die zijn kleding of huishoudlinnen wil laten strijken, tegen betaling van dienstencheques, terecht bij StrijkComfort. Een dienstencheque heeft een … Read more

Kinderzorg

Kinderzorg, een basisdienst van Solidariteit voor het Gezin, is er voor gezinnen met jonge kinderen. Voor elke vraag naar ondersteuning en opvang bieden wij op een professionele en creatieve manier de gepaste oplossing, ofwel via de eigen diensten (intra- , extra- of transmuraal) ofwel via een gepaste doorverwijzing. Wij hebben hierbij de voortdurende ambitie om … Read more

Gezondheidszorg

De dienst thuisverpleging ressorteert onder de pijler ‘Gezondheidszorg’ van Solidariteit voor het Gezin. Aan elke patiënt die er beroep op doet, dient de thuisverpleegkundige de verpleegkundige zorgen toe die hij of zij nodig heeft, in samenspraak met de behandelende geneesheer en rekening houdend met alle wettelijke reglementeringen. Door als een hecht en degelijk opgeleid team … Read more

Welzijnszorg

‘De dienst welzijnszorg is één van de basisdiensten van Solidariteit voor het Gezin en staat in voor hulp- en dienstverlening (o.a. gezinszorg, oppasdienst, …) aan elke hulpvrager en zijn omgeving in zijn thuissituatie. Wij engageren ons een kwalitatief dienstenpakket op maat te realiseren, met respect voor de waardigheid van elke cliënt. Onze dienst verzekert dit … Read more

Competentiezorg

Competentiezorg staat in voor de opleiding, vorming en coaching van: werkzoekenden in samenwerking met de VDAB de personeelsleden van Solidariteit voor het Gezin werknemers van externe profit en social profit organisaties Het Opleidingscentrum van Solidariteit voor het Gezin heeft al meer dan dertig jaar ervaring in opleiding en vorming van laaggeschoolden en middenkaders. Sinds 1976 … Read more

Comfortzorg

Door te kiezen voor Comfortzorg heeft men zelf meer tijd voor de leuke dingen in het leven. Solidariteit voor het Gezin kan bogen op zeer veel ervaring op het terrein: Comfortzorg telt meer dan 2.100 medewerkers die huishoudhulp met dienstencheques bieden aan ruim 19.000 klanten. Samen presteren ze jaarlijks ongeveer 1.800.000 uren hulp. Solidariteit voor … Read more

Oud zijn is geen ziekte

Bijna 35 jaar lang draait Solidariteit voor het Gezin mee in de zorgsector in het algemeen en in de ouderenzorgsector in het bijzonder. Al jaren nemen we een aparte positie in, in de nog steeds conservatief verkavelde/verzuilde zorgsector. Als relatief groot zorgbedrijf in Vlaanderen behoren wij tot de jongste in de sector en ondergaan wij … Read more

Standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin

Een volledig overzicht van alle standpunten, opinies en persberichten van Solidariteit voor het Gezin kan je vinden via onderstaande link: – 2012 november: SvhG rijdt met elektrische wagens – 2012 oktober: Opening strijkwinkel te Geel – 2012 mei: Vrijspraak voor Solidariteit voor het Gezin – 2011 december: Humane zorg in een toekomstperspectief – 2011 juni: … Read more