Zorg24: het thuismodel van de toekomst

Een krachtig signaal dat thuiszorg effectief een alternatief kan zijn voor een dure opvang in woonzorgcentra, zonder evenwel afbreuk te doen aan de noodzakelijkheid van rusthuizen. Deze cahier bewijst dat via een doorgedreven samenwerking tussen diverse disciplines in de thuiszorg en in samenwerking met de rusthuissector er perfect een beter, efficiënter en effectievere zorg kan … Read more

De andere sociale weg

Op 28 april 2017 vierde Solidariteit voor het Gezin in het Sportpaleis van Antwerpen (met meer dan 13000 aanwezigen) haar 40 jarige bestaan. Alle deelnemers kregen een uitzonderlijk geschenk met een CD (met liedjes gemaakt door de medewerkers), een nieuwe editie van Suske&Wiske met Solidariteit voor het Gezin in de hoofdrol en een boek met … Read more

Boost 2019

Solidariteit voor het Gezin was begin 2015 rijp voor een een uniek vernieuwingstraject dat werd uitgewerkt onder de benaming Boost 2014-2019 (kortweg Boost2019). Dit vernieuwingstraject werd dus uitgeschreven in drie grote werven: De theoretische reset van Solidariteit voor het Gezin De organisatorische reset van Solidariteit voor het Gezin De infrastructurele reset van Solidariteit voor het … Read more

De mens centraal

Derde politiek-sociologisch cahier, waarin een duidelijke visie wordt ontwikkeld voor een nieuwe sociale zorgpolitiek. Het is een suggestieve publicatie geworden met een positieve opbouwende boodschap, ondanks de bijzonder negatieve maatschappelijke contouren. Deze cahier heeft niet alleen een theoretische onderbouw voor een beter geïntegreerd zorgmodel in Vlaanderen, maar is ook doorspekt met talrijke praktische voorstellen om … Read more

Huldeboek Emile Flamant

In het Huldeboek Emile Flamant werden diverse referaten opgenomen rond het sociaal liberalisme. Ook werd aan mij gevraag hiervoor een significante bijdrage te leveren. Onder de titel ‘Zorg aan de medemens: een intrinsiek sociaal liberaal verhaal’, probeer ik het liberaal denken en het sociaal handelen compatibel te maken. Geen moeilijke oefening omdat mijn leven zowel … Read more

Humane zorg in een toekomstperspectief

Tweede politiek-sociologisch cahier, met de bedoeling een eigenzinnige visie te verdedigen op de wijzigende zorgmarkt en op het klassiek rusthuisdenken. Deze publicatie is een pleidooi voor een dynamische zorgmarkt, waar sociaal ondernemerschap echt op zijn plaats is. Met dit cahier willen we duidelijkheid scheppen en de lezer sensibiliseren voor creatieve impulsen die ons zorgmodel proactief … Read more

Dertig jaar in solidariteit, anders bekeken

Naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van Solidariteit voor het Gezin (dat door een spektakel in Flanders Expo in aanwezigheid van 8000 aanwezigen werd afgerond) werd een eigenzinnig boek op de markt gebracht dat op twee manieren kon worden gelezen (in spiegelbeeld en omgekeerd). Dit boek staat voor interessante standpunten en getuigenissen. De redactie … Read more

Open Welvaart en Welzijn

In deze publicatie heb ik een betoog gehouden voor een positieve insteek rond het vergrijzingsdebat. Onder de titel ‘Naar een betaalbare zorgeconomie: een groeimarkt van partnerships en sociaal ondernemers’ worden de ernstige problemen in de zorgsector geduid. We worden om de oren geslagen met statistieken en doemscenario’s over de impact van de veroudering van onze … Read more

1, 2, 3 voor de formateur

Eerste politiek-sociologisch cahier, waarin we van de politieke crisis en de langste regeringsformatie ooit gebruik hebben gemaakt om drie maatschappelijke dossiers aan de kaak te stellen. Vanuit een functionele invalshoek hebben we geprobeerd een bescheiden maar geëngageerde bijdrage te leveren tot drie aandachtspunten: wij willen dringend een staatshervorming omdat dit kan leiden tot een beter … Read more

De stille kracht van een Politieke Intentie

Toen ik OCMW-Voorzitter werd van het OCMW-Gent kreeg ik een vrij verouderde instelling voorgeschoteld, getroffen door de zware stadssaneringen van begin de jaren negentig. Het was tijd om een nieuw verhaal te schrijven voor een van de grootste overheidsbedrijven van Vlaanderen. Zowel inhoudelijk als structureel werd er grondig nagedacht voor een grote ‘change’-beweging, dat uiteindelijk … Read more